Export & Import

Tuesday, 13 August 2019 08:19

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ အထိေလ်ာ့က်ရန္ ရည္မွန္းထား

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြကို ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ အထိေလ်ာ့က်ရန္ ရည္မွန္းထားေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆုံးရန္ ႏွစ္လသာက်န္ရွိခ်ိန္၌ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိေန ေသးေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

Friday, 09 August 2019 07:05

ယြမ္ေငြတန္ဖိုးက်ေန၍ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ အက်ပ္အတည္းႀကံဳေတြ႔

အေမရိကန္ - တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ယြမ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ ျမန္္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္း ေလးခုမွတစ္ဆင့္ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ေနသည့္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အက်ပ္အ တည္းႀကံဳေနသည္ဟု ကာယကံ ရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Friday, 09 August 2019 05:11

ထီးခီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္

ထိုင္းႏွင့္ကုန္သြယ္မႈ ျပဳေနသည့္ တနသင်ာ္ရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ နဘူးလယ္ (ထီးခီး) နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔မႈေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Tuesday, 06 August 2019 10:53

ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ဦးစားေပးက႑မ်ားျဖစ္

လယ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြအာမခံ ခ်က္ရွိေစရန္၊ ပို႔ကုန္အားေပးျမႇင့္တင္ ရန္၊ လူေနမႈစရိတ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕သို႔တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ ရြက္သြားၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အသစ္ခန္႔ အပ္လိုက္ေသာ ထိုင္းဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး Jurin Laksalawisit က ၄င္း၏ထိပ္တန္း ဦးစားေပးအစီအမံမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Monday, 05 August 2019 09:44

ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ဂိတ္ႏွစ္ခု ေန႔စဥ္ပုံမွန္ အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိ

ျမန္မာ -– အိႏၵိယနယ္စပ္ကုန္စည္ေရာင္းဝယ္ေရးနယ္စပ္ဂိတ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး တမူးနယ္စပ္ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရိဒ္နယ္စပ္ေရာင္းဝယ္ေရးဂိတ္ ႏွစ္ခုမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လအတြင္းက တစ္ဖက္ႏိုင္ငံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေရာင္းအဝယ္ ပိတ္ထားခဲ့သည့္အတြက္ နယ္စပ္ကုန္စည္အေရာင္းအဝယ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုၾသဂုတ္လဆန္းမွစတင္၍ ေန႔စဥ္အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး တမူးၿမိဳ႕နယ္စပ္ နန္းဖာလုံေဈးေကာ္မတီဥကၠ႒က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

Monday, 05 August 2019 04:48

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ အင္အားႀကီးလာသျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အဟန္႔အတားျဖစ္ေန

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား အင္အားႀကီးလာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ျပဳလုပ္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးေကာ္မတီ၏ (၁၀)ႀကိမ္‌ေျမာက္ လုပ္ ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး၌ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

Friday, 02 August 2019 10:57

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အိႏၵိယပို႔ကုန္မ်ား တိုးျမႇင္ႏိုင္မည္႔ အလားအလာရွိ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္တန္ဖိုးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၂၀ ဒသမ ၄ ဘီလီယံခန္႔ရွိသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္အမ်ိဳးအမည္ စုစုေပါင္း ၇၇၄ ခုအေပၚ အခြန္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ရာ ဤအေျခအေနတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ေဈးႏႈန္းအရ အားသာခ်က္ကိုရယူ၍ အေမရိကန္ကုန္စည္မ်ား၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေဈးကြက္ေဝစုေနရာသို႔ အစားထိုးဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္လာဖြယ္ရာရွိသည္။ လက္ရွိကာလ၌ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အလားတူ ကုန္စည္မ်ား ကို ကမၻာတစ္ဝန္းသို႔ တင္ပို႔ လ်က္ရွိရာ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၈ ဘီလီယံခန္႔ ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈမွာ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ ခန္႔ရွိပါတယ္။

Friday, 02 August 2019 09:34

ထိုင္းသေဘၤာတင္ပို႔မႈ ေလးလဆက္တိုက္ က်ဆင္းေန

ထိုိုင္းပို႔ကုန္မ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးမႈ၊ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ တင္းမာမႈ မ်ားႏွင့္ ေရနံေဈးႏႈန္း က်ဆင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ဝယ္လိုအား က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ ဆက္တိုက္ က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္ပသေဘၤာတင္ပို႔မႈမွာ မတ္လတြင္ ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဧၿပီလ တြင္ ၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေမလတြင္ ၅ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္အလိုက္တြင္ ဇြန္လအထိ ၂ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံအထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းစီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Friday, 02 August 2019 09:09

ယခု ဘ႑ာႏွစ္ ကုိးလအတြင္း ITC ကတ္ျဖင္႕ က်ပ္သိန္းေလးေသာင္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ထား

ယခု ဘ႑ာႏွစ္ကုိးလအတြင္း တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းရွင္လက္မွတ္ (ITC) ကတ္ျဖင့္က်ပ္သိန္း ေလးေသာင္း ခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူး သန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရ သည္။ ကုန္သြယ္ထားမႈျပဳထားသည့္စာရင္းအရ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး က်ပ္သိန္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္၊ သြင္းကုန္တန္ဖိုး က်ပ္သိန္းေလး ေသာင္းခန႔္ရွိေၾကာင္း ယင္း၀န္ႀကီးဌာနလက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။