Export & Import

Friday, 26 July 2019 04:01

ကမၻာ႔၀ယ္လိုအားႏွင့္ တရုတ္ပို႕ကုန္

တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး မႈသည္ ပို႔ကုန္အေပၚအမွီျပဳလြန္းေန ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္မွာ အလြန္စိုးရိမ္ရေၾကာင္း တ႐ုတ္ျပည္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က သတိေပးခဲ႔ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း "ကမၻာ႔ပို႔ကုန္ေရာင္းခ်မႈ တြင္ အခ်ိဳးအဆ ပိုမိုပါ၀င္ လာေစရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပို႔ကုန္မ်ားကို ဆက္လက္ တိုးျမႇင့္ေရာင္းခ်သြားမည္"ဟု ကုန္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္းမွာ ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည့္ ကိန္းဂဏန္း မ်ားအရလည္း တ႐ုတ္ပို႔ကုန္ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏသည္ ၁၃ လဆက္တိုက္ က်ဆင္းလာခဲ႔ရာမွ ယမန္ႏွစ္က ပမာဏထက္ ပိုမိုျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

Thursday, 25 July 2019 08:37

လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ပို႔ကုန္အမည္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေရးႏွင့္ ပို႔ကုန္အမ်ိဳးအစား တစ္ခုစီ၏ တင္ပို႔မႈပမာဏ တိုးခ်ဲ႕မည္

“ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျမင့္မားလာေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာကို ဦးတည္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ ဆန္နဲ႔ ဆန္ထြက္ပစၥည္း၊ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ ေရထြက္ပစၥည္း စသည္တို႔မွာ ပို႔ကုန္ပမာဏ သိသာစြာ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ လာမယ့္ ငါးႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာမွာလည္း အမယ္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေရးနဲ႔ ပို႔ကုန္အမ်ိဳးအစား တစ္ခုစီရဲ့ တင္ပို႔မႈပမာဏ တိုးခ်ဲ႕ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

Thursday, 25 July 2019 04:18

ျပည္ပကုန္သြယ္မႈက႑၏ အဓိကစိန္ေခၚမႈ Transporation ႏွင့္ Logistics Facilities ဆိုင္ရာျပသနာမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္း ေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္က႑ဟာလည္း အေရးပါတဲ့က႑တစ္ရပ္မွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လို႔ ဆိုရာမွာလည္း သြင္း ကုန္ထက္ ပို႔ကုန္က ပိုမိုအေရးပါတယ္ဆိုတာ အားလံုးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပို႔ကုန္ပမာဏ တစ္ေန႔ ထက္တစ္ေန႔ မ်ားျပားလာၿပီး တစ္ေန႔ ထက္တစ္ ေန႔ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕မွသာ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြား ေရး ယခုထက္ ပုိမိုတိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ပို႔ကုန္သံုးဆတိုးတက္တင္ပို႔ႏုိင္ေရးအတြက္ကိုလည္း စီးပြား ေရးဦးတည္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျပည္ပ ပို႔ကုန္ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံနဲ႔ သြင္း ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၉ ဒသမ ၂၁၂ ဘီလီယံရရွိခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

Wednesday, 24 July 2019 10:14

သြင္းကုန္ပမာဏ အနည္းငယ္တုိးတက္လာေသာ္လည္း ပုိ႔ကုန္သိသိသာသာက်ဆင္း

မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ သြင္းကုန္ပမာဏ တုိးတက္လာေသာ္လည္း ပို႔ကုန္ပမာဏ သိသိသာသာက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၈၀၀) ေက်ာ္ ေလွ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Wednesday, 24 July 2019 04:19

ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္နိုင္ငံနယ္နိမိတ္တိုင္းတာသတ္မွတ္ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္သန္းသြားလာေရးဆိုင္ရာ ေမာေတာင္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကို အျမဲတမ္းကုန္သြယ္ေရးစခန္းအျဖစ္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္

ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္နိုင္ငံနယ္နိမိတ္တိုင္းတာသတ္မွတ္ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္သန္းသြားလာေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက ေမာေတာင္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကို တရားဝင္အျမဲတမ္းကုန္သြယ္ေရးစခန္းအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

Tuesday, 23 July 2019 08:21

ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မွုပမာဏ တိုးလာ

ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ႏွစ္နိုင္ငံ အျပန္အလွန္ တင္ပို႔တဲ့ ကုန္သြယ္မႈပမာ ဏဟာ ၂၀၁၇/ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္မွာ သန္း ၇ဝဝ ေက်ာ္အထိ တိုးတက္လာခဲ့တယ္ လို႔ ဇူလိုင္လ ၁၈  ရက္ ေန႔က ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊တပ္မေတာ္ ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ဗီယက္နမ္ကုန္ စည္ျပပြဲမွာ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။

Tuesday, 23 July 2019 02:53

ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားေပၚ၌ ကုန္စည္သယ္ေဆာင္မႈျပန္ဖြင့္

ခ်င္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ရိဒ္ေခါဒါရ္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားေပၚမွ ကုန္စည္မ်ားသယ္ေဆာင္ျခင္းကို ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွစတင္၍ ျပန္လည္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Thursday, 18 July 2019 07:41

ေလွငယ္မ်ား ထုတ္လုပ္၍ ျပည္ပတင္ပို႔မည္

ေလွငယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မည့္ ရာႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ၁၁/၂ဝ၁၉ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ပါတယ္။

Wednesday, 17 July 2019 07:46

ကားမူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ကားတင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့က်လာ

ျပည္တြင္း၌ ကားမူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ သြင္းကုန္က႑ ေလ်ာ့က်လာၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ ယခုဘ႑ာႏွစ္၌ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂ ဘီလီယံခန႔္ ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန (စီးပြား/ကူးသန္း) လက္ေထာက္ အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္မွ ေျပာခဲ့ပါတယ္။