Export & Import

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ အထိေလ်ာ့က်ရန္ ရည္မွန္းထား

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ အထိေလ်ာ့က်ရန္ ရည္မွန္းထား google

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြကို ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ အထိေလ်ာ့က်ရန္ ရည္မွန္းထားေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆုံးရန္ ႏွစ္လသာက်န္ရွိခ်ိန္၌ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိေန ေသးေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

 

ကုန္သြယ္မႈလိုေငြဆိုသည္မွာ မိမိႏိုင္ငံကတင္ပို႔သည့္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးထက္ သြင္းကုန္ တန္ဖိုး ျမင့္မားေနျခင္းကိုဆိုလိုပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံက တင္ပို႔ႏိုင္မႈစြမ္းအားထက္ ျပည္ပမွ ပိုမိုတင္သြင္းေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

လက္ရွိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္မွ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္အထိ ၁၀ လနီးပါးအတြင္း ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၇၈၇ ဘီလ်ံႏွင့္ သြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၉၁၄ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ တင္သြင္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ သြင္းကုန္တန္ဖိုးက ပို႔ကုန္တန္ဖိုးထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၃၁ ဘီလ်ံအထိ ပိုမ်ားေနေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြမွာလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၃၁ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္ေပၚေန ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၃၁ ေက်ာ္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ဝန္းက်င္အထိ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံရရွိရန္ႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္အထိ ၁၀ လ နီးပါးအတြင္း စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ ဒသမ ၇၈၆ ဘီလ်ံ အထိ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ထားၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈလ်ာထားခ်က္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံျပည့္မီရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိခဲ့ရပါတယ္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈက႑၌ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီ လ်ံေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလိုေငြမွာ ေဒၚလာ ၅ဒသမ ၂၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိရွိခဲ့ပါတယ္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလိုေငြမွာ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈၃၆ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိရွိခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ၾကားကာလေျခာက္လတြင္ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၈ ဘီ လ်ံေက်ာ္အထိ ရရွိခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

 

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြျပမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈပိုေငြ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ပို႔ကုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေျဖေလ်ာ့ျခင္း၊ ပုဂၢလိကက႑အား အားေပးျခင္း၊ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ေရးကို အားေပးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

Source : eleven

 

Myanmar Logistics Guide

Read times
Rate this item
(1 Vote)