Local Industry

Friday, 06 December 2019 04:31

ယခုအႀကိမ္သည္ က်ည္ကားအတြက္လႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပသည္မွာ ပထမဆံုးမဟုတ္

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဧည့္သည္မ်ား၏ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ Toyota Landcruiser (Bullet Proof) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေျခာက္စီး ဝယ္ယူရာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးသိန္း ေက်ာ္ကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက တင္ျပခဲ့သည္။

Thursday, 05 December 2019 07:50

ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ငါးရက္အတြင္း တစ္လီတာ ၂၅ က်ပ္ ျပန္လည္က်ဆင္း

ကမာၻ႔ေရနံေစ်း ၅၆ ေဒၚလာဝန္းက်င္အထိ ျပန္က်ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ငါးရက္အတြင္း တစ္လီတာ ၂၅ က်ပ္အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားထံမွ သိရသည္။ကမာၻ႔ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ၆၂ ေဒၚလာဝန္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၅၅ ေဒၚလာ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၅၈ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ၅၆ ေဒၚလာဝန္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

Thursday, 05 December 2019 06:47

ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္အမွတ္ M-5 ႏွင့္ M-6 တြင္ တြင္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရေၾကာင္းသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ ေရနံရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ Total E & P Myanmar ကုမၸဏီသည္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ အမွတ္ M-5 ႏွင့္ M-6 တြင္ တြင္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား JACK-UP Rig, COSL BOSS (Call Sign : 9V5684) ျဖင့္ Well Area 1st Well-WP2 ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၅ ဒီဂရီ ၀၉ မိနစ္ ၀၉ ဒသမ ၅၉ စကၠန႔္ ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၄ ဒီဂရီ ၄၆ မိနစ္ ၅၁ ဒသမ ၇ စကၠန႔္၊ 2nd and 3rd Wells-WP1 ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၅ ဒီဂရီ ၀၇ မိနစ္ ၂၃ ဒသမ ၈၆ စကၠန႔္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၄ ဒီဂရီ ၄၆ မိနစ္ ၆၁ ဒသမ ၁၈ စကၠန႔္တို႔တြင္ ၂၅.၁၂.၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၃၀.၆.၂၀၂၀ ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

Thursday, 05 December 2019 04:48

VCCS စနစ္အသုံးျပဳႏိုင္ေရး User Registration ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးကိစၥ

၁။ အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွတ္ (၂) ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားႏွင့္ ျမဝတီကုန္ သြယ္ေရးဇုန္တို႔တြင္ VCCS စနစ္အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ User Registration ျပဳလုပ္ျခင္းအား ေဆာင္ ႐ြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး Running Test ကာလအား (၉-၁၂-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသုံးျပဳေဆာင္႐ြက္ မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ User Registration ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအား (၂၄-၁၂-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ထား၍ လာေရာက္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (၂၄-၁၂-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ လာေရာက္ေဆာင္႐ြက္ေသာ User Registration မ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

Thursday, 05 December 2019 03:54

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္မွအေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ဝယ္ယူျခင္းအေပၚ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေဝဖန္မႈရိွေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္မွအေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ကို ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ဝယ္ယူခဲ့ပါတယ္။

Thursday, 05 December 2019 03:01

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ဘီလီယံ ၄၀ အထက္ ထမ္းေဆာင္သည့္ကုမၸဏီ

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကကုမၸဏီ အခ်ိဳ႕ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈတိုးလာၿပီး ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ဘီလီယံ ၄၀ အထက္ေပးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္မွ က်ပ္ ဘီလီယံ ၇,၅၀၀ ေက်ာ္ရရွိမည္ဟု အစိုးရက ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ခန႔္မွန္းထားျပီး အခြန္အေကာက္မွ ဝင္ေငြကို အစိုးရဘတ္ဂ်က္ရေငြတြင္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာႏွစ္၌ ျပည္တြင္းကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က အခြန္ပမာဏမ်ားစြာ တိုးျမႇင့္ထမ္းေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Wednesday, 04 December 2019 08:16

ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ SIA ေလယာဥ္တစ္စင္းသည္ ေျပးလမ္းႏွင့္ မေတာ္မတဆျဖစ္ပြားခဲ့မႈအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးေန

စင္ကာပူေလေၾကာင္းလိုင္း၏ ေလယာဥ္တစ္စင္းသည္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔အဆင္းတြင္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆိုပါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ပက္သတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေလယာဥ္မေတာ္တဆမႈစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးဗ်ဴ႐ို (AAIB) မွစုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကာင္း သိရသည္။

Tuesday, 03 December 2019 11:19

ဘ႑ာႏွစ္သစ္ ပထမဆုံးလတြင္ အခြန္ဝင္ေငြ က်ပ္ဘီလီယံ ၅၄၀ ေက်ာ္ ရရွိ

အစိုးရက အသုံးစရိတ္တိုးျမႇင့္သုံးစြဲရန္ လ်ာထားသည့္ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ပထမဆုံးလတြင္ အခြန္ဝင္ေငြ က်ပ္ ၅၄၃ဘီလီယံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိ ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားခဲ့ပါတယ္။ဝင္ေငြခြန္ က်ပ္ ၂၈၈ ဘီလီယံေက်ာ္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ ၁၀၇ ဘီလီယံေက်ာ္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ က်ပ္ ၁၂၉ ဘီလီယံေက်ာ္၊ ရတနာခြန္က်ပ္ ၃၅၉သန္း၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ က်ပ္ငါး ဘီလီယံေက်ာ္ႏွင့္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုခြန္ က်ပ္ ၁၂ ဘီလီယံေက်ာ္ကို ေအာက္တိုဘာ တစ္လအတြင္း ေကာက္ခံရရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

Monday, 02 December 2019 11:28

ဘဏ္မ်ားမွ အခြန္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေငြမ်ားကို လက္မခံရန္ ဗဟိုဘဏ္ထုတ္ျပန္

ဝင္ေငြရလမ္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာ၊ တနည္းအားျဖင့္ အခြန္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အပ္ေငြလက္ခံျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား လက္ခံေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳရန္ ဗဟိုဘဏ္က (အမွတ္ ၁၈/၂ဝ၁၉) ၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။