Local Industry

Thursday, 11 July 2019 03:42

ျမန္မာ့ကမ္းရုိးတန္းတြင္ အာရွနိုင္ငံႀကီး သံုးနိုင္ငံက ဆိပ္ကမ္းသစ္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေန

တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔က ပထဝီ အေနအလာအရ အခ်က္အျခာက်ေသာ ျမန္မာကမ္းရုိးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကုန္သြယ္ဆိပ္ကမ္း ဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း Nikki Asian Review တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရပါတယ္။

Wednesday, 10 July 2019 11:12

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ၂၀၃၀ မတိုင္မီ ပို႔ကုန္အေျခစုိက္စခန္းျဖစ္လာရန္ ဂ်ပန္ရည္မွန္း

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးဩဇာခ်ဲ႕ထြင္ ေနစဥ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ရပ္ဆိုင္း ထားသည့္ထား၀ယ္အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ကုိ ျပန္လည္စတင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး ၂၀၃၀ မတိုင္မီ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အေသးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အေျခစုိက္ စခန္းတစ္ခုျဖစ္လာရန္ စီစဥ္ေန သည္ဟု Nikkei Asian ဂ်ပန္သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

Wednesday, 10 July 2019 08:01

ယေန႔ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း၊ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အေျပာင္းအလဲ ရွိနိုင္ပါသည္။

Tuesday, 09 July 2019 10:20

ကုိရီးယားအကူအညီျဖင့္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို-ဒလတံတားစီမံကိန္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခေလ့လာေန

ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ဆက္သြယ္ေပးမည့္တံတား တည္ေဆာက္ရန္ ကုိရီးယားအကူအညီျဖင့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ေလ့လာေနသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေကာင္းခ်ိဳက ေျပာၾကားသည္။

Monday, 08 July 2019 11:18

စင္ကာပူတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္ငါးခုကို လိုင္စင္ခ်ေပးမည္

ဘဏ္လုပ္ငန္းမဟုတ္သူမ်ားပါ ပါ၀င္လုပ္ကိုႏိုင္ရန္အတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ငါးခုကို ခ်ထားေပးမည္ဟု စင္ကာပူ ေငြေၾကးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ Mon- etary Authority of Singapore (MAS) က ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ေျပာေၾကာင္း ခ်န္နယ္နယူး ေအးရွသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရပါတယ္။ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသည္ အင္တာနက္ဘဏ္လုပ္ငန္း မူေဘာင္ကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုမူေဘာင္အရ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စင္ကာပူဘဏ္လုပ္ငန္း အုပ္စုမ်ားက ထူေထာင္ထားေသာ ဘဏ္မ်ားကို ခ်ေပးျခင္းျဖစိခဲ့ပါတယ္။

Monday, 08 July 2019 09:07

ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ား ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ ေလ့လာမႈအားနည္း

ျပည္တြင္းရိွ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေနသူအခ်ဳိ႕သည္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ေလ့လာမႈ အားနည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ယင္းသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ေလ့လာမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ဘက္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆိပ္ကမ္းမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္သယ္ယူမႈရွိသျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရသည္ဟု ဆိုခဲ့ပါတယ္။"ကုန္သြယ္မႈ သတင္းအခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ကုန္သည္ေတြ ေလ့လာမႈ အားနည္းတယ္။ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ရိွတယ္။

Monday, 08 July 2019 03:20

ေဒၚလာေစ်း ၁,၅၀၀ ေအာက္ျပန္ေရာက္

က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ျမင့္ တက္လာျခင္းသည္ စက္သံုးဆီ အလံုအေလာက္ မသိုေလွာင္ႏိုင္ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခြင့္ အလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Friday, 05 July 2019 09:21

Creating customer centric supply chain (သံုးစြဲသူဗဟိုျပဳ Supply Chain ဖန္တီးျခင္း)

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ားအတြင္း ကမာၻ႕ေစ်းကြက္အေျခအေနသည္ ေဒသႏၱရပထဝီဝင္အရလည္းေကာင္း၊ လူမႈပထဝီအရလည္းေကာင္း သိသိသာသာေျပာင္းလဲမႈၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ယခုရာစုႏွစ္ေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ပင္ တစ္ဟုန္ထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္ ေစ်းကြက္မ်ား (ဥပမာ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယစသည္) တြင္ လူလတ္တန္းစားလူဦးေရသည္ ႏွစ္ဆနီးပါးခုန္တက္လာခဲ့သည္။ ယခုႏႈန္းထားအတိုင္းဆိုလွ်င္ လာမည့္သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ တြင္ လူလတ္တန္းစားလူဦးေရသည္ ၄ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံခန္႔ထိေရာက္႐ွိလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ အဆိုပါအဆက္မျပတ္တိုးပြားလာသည့္ လူလတ္တန္းစားမ်ားသည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကုမၼဏီမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ဖန္တီးျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။

Friday, 05 July 2019 09:06

SCM လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေနရာေရြးခ်ယ္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ အေရးပါမႈ

ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ (Logistics) ႏွင့္ Supply chain တြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆက္ႏြယ္ေနသည့္ မ်ားျပားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါဝင္ေနၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းရပ္မ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ သို႔ရာတြင္ ကမာၻ႕ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းက႑ႀကီးသည္ အစဥ္အျမဲတိုးတက္ေျပာင္းလဲေနလ်က္႐ွိရာ Supply chain စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလံုးကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစေရးအတြက္ အစဥ္ညႇိႏိႈင္းခ်ိနိဆၿပီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။