Transportation

Thursday, 07 November 2019 09:23

Yangon Water Bus ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အရႈံးေပၚေနေၾကာင္း YRTA ထံ တင္ျပထားမႈမရိွ

Yangon Water Bus ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အရႈံးေပၚေနေၾကာင္း YRTA ထံ တင္ျပထားျခင္းမ်ိဳးမရွိဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေအာင္က ေျပာသည္။

Thursday, 07 November 2019 03:44

အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ထိုင္း အေဝးေျပးလမ္းမစီမံကိန္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကေမာၻဒီးယား-လာအို-ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္မည္

အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ထိုင္း အေဝးေျပးလမ္းမစီမံကိန္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကေမာၻဒီးယား-လာအို-ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Thursday, 07 November 2019 03:24

ထိုင္းႏိုင္ငံ လန္ခ်ဘန္ဆိပ္ကမ္းမွ သီလဝါဆိပ္ကမ္းအထိ ကြန္တိန္နာယာဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ သြားလာႏိုင္ေရး

ထိုင္းႏိုင္ငံ လန္ခ်ဘန္ဆိပ္ကမ္းမွ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းအထိ ကြန္တိန္နာယာဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ သြားလာႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေနသျဖင့္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ တိုးတက္မႈ ပိုမိုျမန္ဆန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

Tuesday, 05 November 2019 11:05

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ ေလ်ာ့က်ေစေရး၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ လ်င္ျမန္ေစေရးတို႔အတြက္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေစေရး၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈလ်င္ ျမန္ေစေရးတို႔အတြက္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး၏ ျမစ္တြင္းကုန္ေသတၱာ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေရယာဥ္အစီးေရ တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးမွ သတင္းရရွိသည္။

Friday, 01 November 2019 04:51

ကားအမည္ေျပာင္း ေလွ်ာက္မယ္ဆိုဘာေတြလိုအပ္မလဲ?

သိၿပီးေသာသူမ်ား အတြက္မဟုတ္ပါ။ စမ္းတဝါးဝါးျဖင့္ ဘယ္သြားၿပီး ဘာလုပ္ရမလဲဟု သိခ်င္ေနသူမ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္။

Friday, 01 November 2019 03:55

သီလဝါ ဘူတာမွ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေရတာရွည္ၿမိဳ႕သို႔ ကြန္တိန္နာတင္ရထား စတင္ေျပးဆြဲ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သီလဝါဘူတာမွ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ ေရနီဘူတာသို႔ ကြန္တိန္နာတင္ မီးရထားမ်ား စတင္ေျပးဆြဲေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရိွရပါတယ္။

Thursday, 31 October 2019 10:42

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေနာင္ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါးအထိ YBS ကို အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္

အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေနာင္ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါးအထိ YBS ကို အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ YUPT ကုမၸဏီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Thursday, 31 October 2019 10:08

CKD ၊ SKD ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ပက္သတ္ၿပီး UMFCCI က ရံုးတြင္းညႊန္ၾကားလႊာထုတ္ျပန္

CKD ၊ SKD ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အေကာက္ခြန္မွသြားေရာက္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သလို စစ္ေဆးရမည့္နယ္ေျမဧရိယာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရိွရမည္၊ မ်က္ျမင္ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ကိုက္ညီမွန္ကန္မႈရိွ၊မရိွ၊ သက္ဆုိင္ရာ ရာျဖတ္လုပ္ငန္းစုအေနျဖင့္ CKD ႏွင့္ SKD စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းလာေသာ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သြင္းကုန္ေၾကညာလႊာ အစရိွသည္တုိ႔ပါ၀င္ ေသာစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားလႊာႏွင့္ပက္သတ္ၿပီး ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ ရံုးတြင္းညႊန္ၾကားလႊာတစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Wednesday, 30 October 2019 04:00

ေဖာက္စြပ္တကၠစီမ်ား လူအမည္တကၠစီ အစားထိုးတင္သြင္းခြင့္ ပုံစံတူစလစ္ခြင့္ျပဳမည္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္အပိုင္း မမွန္မကန္ေျပာင္းလဲထားသည့္ ေဖာက္စြပ္၊ (Body Coach) ေျပာင္းလဲထားေသာ ေဖာက္စြပ္တကၠစီမ်ားကို လူအမည္တကၠစီအစားထိုးတင္သြင္းခြင့္ ပုံစံတူစလစ္ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။