Transportation

Monday, 15 July 2019 10:25

စလစ္ေစ်းႏႈန္း ျမင္႔တက္လာျခင္းေၾကာင္႔ နံပါတ္ထြက္ၿပီးသား ယာဥ္မ်ားသာ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေန

ရန္ကုန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေစ်းကြက္တြင္ စလစ္ေစ်းႏႈန္း တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ နံပါတ္ထြက္ၿပီးသား ယာဥ္မ်ားသာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝယ္ေရာင္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားထံမွ သိခဲ့ရပါတယ္။

Saturday, 13 July 2019 07:11

တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပည္တြင္းကားေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ား

ယခုမိုးတြင္းကာလတြင္ အျခားေသာမိုးတြင္းကာလမ်ားႏွင့္မတူ ျပည္တြင္းကားေစ်းကြက္ အေျခအေနက ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအားမွ်တေသာကာလဟု သတ္မွတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

Saturday, 13 July 2019 05:20

စီးတီးမွတ္ပံုတင္ရန္က်န္သည့္ တကၠစီအစီးေရ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကို အေရးယူမည့္ကာလ

စီးတီးတကၠစီ မွတ္ပံုတင္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အစီးေရ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကိုအေရးယူမည့္ကာလ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (YRTA) ကသတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

Friday, 12 July 2019 09:05

Wave Money ႏွင့္ Oway ခရီးသြားေငြေပးေခ်မႈကို မိုဘိုင္းေငြေၾကးနည္းပညာျဖင့္ လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Wave Money ႏွင့္ ထိပ္တန္းခရီးသြားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Oway တို႔မွ ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ပိုမိုလြယ္ကူၿပီး စိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ နည္းဗ်ဴဟာက်က်၊ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။

Thursday, 11 July 2019 09:45

ဘန္ေကာက္ေလေၾကာင္းလိုင္းက ပုဂံ၊ ဟဲဟိုးႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ေျပးဆြဲလို

ထိုင္းႏိုင္ငံပိုင္ေလေၾကာင္းလိုင္း Bangkok Airways က ဟဲဟိုး၊ ပုဂံ (ေညာင္ဦး) ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ေျပးဆြဲလိုေၾကာင္း Bangkok Airways Public Company Limited ၏ Vice President Sale, Mr.Varong Israsena က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ CLMV Familiarization Trip 2019 ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈကို အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

Thursday, 11 July 2019 08:42

ျပည္တြင္းတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ ဟြန္ဒိုင္းကား အေရာင္းျပခန္းဖြင့္လွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက္စ္ေကဒီစနစ္ျဖင့္ (ျပည္ပက ကားအစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာယူၿပီး ျပည္တြင္း၌ တပ္ဆင္သည့္စနစ္) ထုတ္လုပ္ေသာ ဟြန္ဒိုင္းကားမ်ားေရာင္းခ်မည့္ MMM အေရာင္းျပခန္းကို တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

Wednesday, 10 July 2019 07:50

ျပည္ပတင္သြင္းယာဥ္မ်ား ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ မျပဳလုပ္မီ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္လိုပါက က.ည.နသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲျခင္းကိစၥ

ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းရာတြင္ မူရင္းစက္ရံုထုတ္မဟုတ္ဘဲ ျပဳျပင္ၿပီးသားယာဥ္မ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ထားေသာ္လည္း တင္သြင္းၿပီးယာဥ္မ်ားကို ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ မျပဳလုပ္မီ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္လိုပါက ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

Monday, 08 July 2019 08:42

ျမန္မာကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး သမိုင္းေႀကာင္း

ျမန္မာကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး သမိုင္းေႀကာင္း

Friday, 05 July 2019 10:55

ကုန္္တင္ေလယာဥ္မ်ား၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာပံုအဆင့္ဆင့္

ကုန္တင္ေလယာဥ္ (Cargo aircraft) ---------------------- Cargo aircraft မ်ားကို Freight aircraft, Freighter, Air lifter, Cargo jet စသည္ျဖင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚေ၀ၚၾကသည္။ Cargo aircraft မ်ားသည္ ခရီးသည္တင္ေဆာင္ရန္ထက္ ကုန္စည္ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲပံုစံထုတ္ထားေသာ(သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားေသာေလယာဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ Cargo aircraft မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခရီးသည္စီးနင္းလိုက္ပါရန္ ေနရာမ်ားမပါရွိသည့္ျပင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအလြယ္တကူအသြင္း၊ အထုတ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) တစ္ခုထက္ပိုေသာကုန္တင္တံခါးမ်ားပါရွိသည္။ ထို႔ျပင္ Cargo aircraft မ်ားသည္ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္မ်ား(Passenger airlines) မ်ားႏွင့္ မတူညီကြဲျပားသည့္ သိသာထင္ရွားေသာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားပါရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္ျဗက္ (ကန္႔လန္႕ျဖတ္) ပိုက်ယ္၊ ပိုျမင့္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းထည့္သည့္ေနရာကိုေျမျပင္ႏွင့္ပိုမိုနီးကပ္မႈရွိေစရန္ ေလယာဥ္ေတာင္ပံမ်ားကိုကိုယ္ထည္အျမင့္ပိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္း၊ ေလယာဥ္ဘီးမ်ားသည္ အရြယ္အစားပိုၾကီးသည့္ျပင္ အေရအတြက္ပိုမိုျခင္း၊ ေလယာဥ္အျမီးပိုင္းမွာလည္းကိုယ္ထည္ထက္ျမင့္ေအာင္ ျမွင့္ထားျခင္းစသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာထူးျခားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္တင္ေလယာဥ္မ်ားကိုခရီးသည္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ လြယ္ကူစြာခြဲျခားသိရွိႏိုင္သည္။ ေလေၾကာင္းကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈအစ (Beginning of aircargo)---------------------------------------- ေလယာဥ္မ်ားကိုကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ရန္ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ခန္႔ကပင္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ပဲေလေၾကာင္းစာပို႔လုပ္ငန္းျဖင့္ အစပ်ိဳးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္မ်ားမွာလည္းကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ရန္ ပံုစံထုတ္ထားျခင္းမဟုတ္ပဲသာမန္ေလယာဥ္မ်ားကိုသာအသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၂၀ လြန္ႏွစ္မ်ားေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ကုန္စည္ပစၥည္းမ်ားတင္ေဆာင္မည့္ ေလယာဥ္မ်ားကိုပံုစံထုတ္တည္ေဆာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ကာလတြင္ ဂ်ာမန္တို႔ ဒီဇိုင္းဆြဲပံုစံထုတ္ခဲ့ေသာAradoAr 232 ေလယာဥ္မွာကုန္တင္ေလယာဥ္အျဖစ္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္သည့္ ပထမဆံုးေလယာဥ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ Ar 232 ေလယာဥ္သည္ ၄င္းထက္အလ်င္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ကုန္တင္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစား Junkers Ju 52 ကိုအစားထိုးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္းအေရအတြက္အနည္းငယ္သာထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မဟာမိတ္တပ္ဖဲြ႕မ်ားကလည္းေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားရွိကုန္တင္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုကုန္စည္သယ္ေဆာင္ေရးက႑တြင္ အမ်ားအျပားအသံုးခဲ့ၾကျပီး၄င္းတုိ႔အနက္ Douglas DC-3 ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ C-47 Skytrainမွာမဟာမိတ္ႏိုင္ငံအားလံုးတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ အနာဂတ္ကုန္တင္ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈတစ္ရပ္ကိုအစပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါတီထြင္မႈမွာအင္ဂ်င္ ၄ လံုးတပ္ စစ္ဘက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ Junkers Ju 90 ၏ ပဥၥမႏွင့္ ဆ႒မေျမာက္ နမူနာပံုစံမ်ားတြင္ ေလယာဥ္ေနာက္ပိုင္းကုန္တင္၊ ကုန္ခ်ကုန္းေလ်ာကိုတပ္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Trapoklappeေခၚကုန္းေလ်ာမွာေမာ္ေတာ္ယာဥ္အတက္၊ အဆင္းျပဳရန္ ကုန္းေလ်ာႏွစ္ခုအၾကားလူသြားေလွခါးထစ္မ်ားတပ္ဆင္ထားျပီးဟိုက္ဒေရာလစ္ျဖင့္ ေလယာဥ္အျမီးပိုင္းကိုေလထဲသို႔ေျမွာက္တင္ထားႏိုင္ကာအလြယ္တကူကုန္တင္၊ ကုန္ခ် ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ဒုတိယကမာၻစစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ကုန္တင္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားအမ်ားအျပားကိုစမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာအခ်ိဳ႕တီထြင္စမ္းသပ္ထားသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတပ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအေမရိကန္လုပ္ C-82 Packet ေလယာဥ္တြင္ ျဖဳတ္ထုတ္ႏိုင္ေသာကုန္တင္ဧရိယာတပ္ဆင္ထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၁ ရာစုအတြင္းေရာက္ရွိသည့္အခါ တာဘိုအင္ဂ်င္သံုးပန္ကာတပ္ေလယာဥ္မ်ားေပၚထြန္းလာျပီးေနာက္ C-130 Hercules, Lockheed Martin C-130 J စသည့္ ေလယာဥ္ၾကီးမ်ားတီထြင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ C-130 ေလယာဥ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၄င္းထက္ပိုမိုအရြယ္အစားၾကီးေသာ (သို႔မဟုတ္) ေသးငယ္ေသာ (သို႔မဟုတ္) ပိုမိုလ်င္ျမန္ေသာေလယာဥ္မ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည့္တိုင္ C-130 ေလယာဥ္မ်ားမွာအခုထိ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားႏွင့္အတူဆက္လက္ထုတ္လုပ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကုန္တင္ေလယာဥ္မ်ား (Strategic cargo aircrafts) ----------------------------------------------- ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ Lockheed C-5 Galaxy ေလယာဥ္သည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကုန္တင္ေလယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္မႈအတြက္ အစပ်ိဳးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၁၉၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈၀ လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆိုဗီယက္ရုရွားမွ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကုန္တင္ေလယာဥ္ၾကီးမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ကမာၻ႕အၾကီးဆံုးေလယာဥ္ျဖစ္ေသာ Antonov An-225 ကုိပါ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ Antonov An-225 မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကုန္တင္ေလယာဥ္သည္ တိုက္ပြဲ၀င္တင့္ကားမ်ားကိုပင္ တင္ေဆာင္ကာ အေလးလံဆံုး၀န္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပေလယာဥ္ထုတ္လုပ္သူဘိုးအင္းမွလည္းBoeing 747 ေလယာဥ္ၾကီးကိုထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ Boeing 747 ေလယာဥ္ၾကီးမွာမူလက C-5 ႏွင့္အလားတူခရီးသည္တင္ေလယာဥ္အျဖစ္ ပံုစံထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္းေနာက္ပိုင္းတြင္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာခရီးသည္တင္ (သို႔မဟုတ္) ကုန္တင္ေလယာဥ္အျဖစ္ သီးျခားမွာယူႏိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ Airbus A-380 ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းစတင္ေၾကျငာခ်ိန္ကပင္ ထုတ္လုပ္သူမွ ကုန္တင္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားA-380 F အတြက္ အမွာစာမ်ားကိုလက္ခံခဲ့သည္။ Airbus A-380 F သည္ Boeing 747 ထက္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကုန္ပိုပိုသယ္ေဆာင္ႏိုင္ျပီးပိုမိုခရီးေ၀းပ်ံသန္းႏိုင္ကာ ရုရွားAntonov An-225 ျပီးလွ်င္ဒုတိယအၾကီးဆံုးကုန္တင္ေလယာဥ္ၾကီးျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ကုန္တင္ေလယာဥ္မ်ား (Recent cargo aircraft) -------------------------လက္ရွိကုန္တင္ေလယာဥ္အမ်ားစုမွာ ျပဳျပင္မြမ္းမံထားေသာလူစီးေလယာဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ဆူညံသံစသည္တို႔ေၾကာင့္ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္အျဖစ္ ဆက္လက္အသံုးျပဳရန္ မသင့္ေတာ္ေတာ့သည့္ ေလယာဥ္မ်ားကိုျပဳျပင္မြမ္းမံထားၾကသကဲ့သို႔ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္အျဖစ္ ဆက္လက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့သည့္ ေလယာဥ္ပံုစံအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုလည္းကုန္တင္ေလယာဥ္အျဖစ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံကာအသံုးျပဳေနၾကလ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းတင္ေဆာင္ရန္ သီးသန္႔ရည္မွန္းထားသည့္ ေလယာဥ္ေစ်းကြက္မွာလည္းရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Boeing 747 ေလယာဥ္အတန္းးအစားတြင္ ကုန္တင္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားကိုသီးသန္႔မွာယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Boeing 747 ကုန္တင္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားတြင္ ဦးပိုင္းကုန္တင္တံခါးပါရွိျပီးေလယာဥ္ေမာင္းခန္းအထက္ထိမတင္ႏိုင္ကာကုန္ေသတၱာမ်ားအတင္အခ်ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္အတြင္းပိုင္းမွာလည္းကုန္ေသတၱာႏွစ္လံုး ယွဥ္လ်က္၀င္ဆန္႔ျပီးကုန္ေသတၱာႏွစ္လံုးစီထပ္ထားႏိုင္သည့္ အျမင့္ရွိသည္။ ထိုနည္းတူပင္ အရပ္ဖက္ကုန္တင္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ေသာCanadair CL-44 ႏွင့္ CASA CN-235 ေလယာဥ္ၾကီးမ်ားကိုလည္းထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အနာဂတ္ေလေၾကာင္းကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုလည္းစမ္းသပ္ပ်ံသန္းေနၾကျပီျဖစ္သည္။ Source : Super Light Logistics MyanmarLogisticsGuide