Transportation

Monday, 05 February 2018 06:17

ရန္ကုန္ - မန္း ရထားလမ္း ကုန္စည္ လမ္းေႀကာင္းသစ္

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ အမ်ားအျပားရိွေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆက္လက္စီး၀င္လ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ရႊာသာႀကီး၌ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း ၊ မႏၱေလး ၿမိဳ႕၌ ျမစ္ငယ္ ကုန္တြင္းဆိပ္ကမ္းတုိ႔အား လ်ာထားသည့္ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ကုန္ရထား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားႏုိင္ေတာ့မည ္ ျဖစ္သည္။

Tuesday, 30 January 2018 07:12

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကားမူဝါဒ အသစ္ျဖင့္ ကားတင္သြင္းမႈ့ တလအတြင္း အစီးေရ ၆၀၀ နီးပါးရိွျပီး အေရာင္းအဝယ္ ၇၉ ရာခိုင္ႏူန္း

၂၀၁၈ ကားတင္သြင္းမႈ့ မူဝါဒအသစ္တခုတြင္ ကားတင္သြင္းေသာ အစီးေရ ၆၀၀ နီးပါးရိွျပီး ကားအေရာင္း စင္တာမ်ားမွ ဝယ္ယူမႈ့သည္ ၇၉ ၇ာခိုင္ႏူန္းခန့္ရိွေႀကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌါနရိွ စာရင္းမ်ားအရ သိရခဲ့သည္။

Monday, 29 January 2018 07:54

YBS ယာဥ္လိုင္းအားလံုး အရံႈးေပၚ

YBS စနစ္တြင္ အမ်ားပိုင္ယာဥ္လိုင္းအျဖစ္ ေျပးဆြဲေနသည့္ ယာဥ္လိုင္း အားလံုးတြင္ အ႐ံႈးေပၚေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မွ သိရသည္။

Friday, 26 January 2018 08:58

2017 ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံ မႈ့မ်ားအနက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑တြင္ ေဒၚလာ ၂၄၂ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၆၄ သန္းခန႔္ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ႏွစ္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑တြင္ ေဒၚလာ ၂၄၂ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၆၄ သန္းခန႔္ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါသည္။

Friday, 26 January 2018 03:38

ကညန သင္တန္းတက္ျပီးသူမ်ားသာ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ေျဖခြင့္ျပဳမည္

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားသည္ မည္သည့္ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မွ မလိုေတာ့ဘဲ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သင္တန္းပို႔ခ်မည့္ယာဥ္စည္းကမ္းရက္တိုသင္တန္းတက္ေရာက္မွသာ ေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကညန (ေနျပည္ေတာ္) ထံမွ သိရိွရသည္။

Thursday, 25 January 2018 06:35

YBS စနစ္ ဒုတိယ စီမံကိန္းတြင္ ဘတ္စ္ကားလမ္းေႀကာင္း ႏွင့္ Water Bus၊ ျမိဳ့ပတ္ရထား ၊ေလဆိပ္သို့ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေျပးဆြဲ

YBS စနစ္ေျပာင္း ဒုတိယႏွစ္ စီမံကိန္း တြင္ ဘတ္စ္ကားလမ္းေႀကာင္းမ်ား Water Bus ၊ျမို့ပတ္ရထား ေလဆိပ္ယာဥ္လိုင္း

Tuesday, 23 January 2018 04:51

ပုဂၢလိကပုိင္ YBS ယာဥ္မ်ားကုိ တန္ဖုိးျဖတ္ ေငြေလ်ာ္၍ ကုမၸဏီတြင္ ရွယ္ယာထည့္၀င္ေစမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း လက္ရွိေျပးဆြဲေနေသာ YBS ယာဥ္မ်ားမွ ပုဂၢလိကပုိင္ ယာဥ္ မ်ားတန္ဖုိးျဖတ္၍ေငြေပး ေလ်ာ္ၿပီး ကုမၸဏီအတြင္း ျပန္ လည္ရွယ္ယာထည့္ျခင္းကုိမၾကာ မီျပဳလုပ္ရန္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕ (YRTA) အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာခဲ့သည္။

Monday, 22 January 2018 05:06

ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ စီမံကိန္းပထမဆင့္ လုပ္ခြင့္ရကုမၸဏီမ်ားကို သံုးလအတြင္း ထုတ္ျပန္မည္

ရန္ကုန္မွ မႏၲေလးသ႔ို ရွစ္နာရီႀကာေအာင္ သြားေရာက္ႏုိင္သည့္ ရထားလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈစီမံ ကိန္းအတြက္ ပထမအဆင့္တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီမ်ားအား မတ္လ ႏွင့္ ဧၿပီအတြင္း ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေႀကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားလုပ္ငန္း ေျပာ ဆိုခြင့္ရွိသူ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာခဲ့သည္။

Tuesday, 02 January 2018 06:44

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္မီးရထားလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီးပါက ရထားမ်ား ႏွစ္ဆပိုမိုျမန္ဆန္လာႏိုင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္မီးရထားလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီးပါက ၿမိဳ႕ပတ္ရထားမ်ားကို ယခုလက္ရွိထက္ ႏွစ္ဆအထိ ပိုမိုျမန္ဆန္လာေအာင္ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွ သိရပါတယ္။ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားဆိုေတာ့ ဒီလိုအဆင့္ျမွင့္တင္မႈေတြ လုပ္ေပးရင္ေတာ့ လူစီးပိုမ်ားလာလိမ့္မယ္။ ရန္ကုန္-မႏၱေလး လမ္းေလာက္ေတာ့ ခရီးသည္စီးႏႈန္းက အရမ္းျမင့္တက္လာမွာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ လက္ရွိ မီးရထားဌာနက လုပ္စရာရွိတာေတြေတာ့ စလုပ္ေနပါၿပီ။ က်န္တာေတြကေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ စလုပ္မွာဟု ျမန္မာ့မီးရထားစစ္ေဆးေရးဌာနမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းကို လာမည့္ႏွစ္မွစတင္ကာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းျဖင့္ အဆင္ျမွင့္တင္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ ပထမပိုင္းအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြက်ပ္ ၂၀၇ သန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယပိုင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထည့္၀င္ေငြက်ပ္သန္း ၄၀ ခန္႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယင္းအျပင္္ တြဲဆိုင္းေဟာင္းမ်ားေနရာတြင္ တြဲဆိုင္းသစ္ ၁၁ ဆိုင္းျဖင့္ အစားထိုးေျပးဆြမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ၁၅ ကီလိုမွ ၃၅ ကီလိုႏွင့္ ၄၀ ကီလိုခန္႔အထိ ေမာင္းႏွင္ေျပးဆြဲေပးသြားမည္ျဖစ္ရာ ယင္းစီမံခ်က္ၿပီးစီးသြားပါက လက္ရွိထက္ ႏွစ္ဆအထိ ျမန္ဆန္စြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ လက္ရွိတြင္ ယင္းစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး တင္ဒါေခၚယူႏိုင္ေရးကို လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွ သိရပါတယ္။ Source: Myanmar Time