Knowledge

ျမန္မာ - ကိုရီးယား စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းတြင္ ေဒၚလာသန္း ၁၂၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုရီးယားက ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ တည္ေဆာက္ေရးကာလ သုံးႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

Published in Investment

          ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ စာအတြက္ႀကိဳတင္ ေရးဆြဲထား aom ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း
***************************


          ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၆-၁၇ မွ ၂၀၃၅-၃၆ ခုႏွစ္ထိ ႏွစ္ ၂၀ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ကာလတို ၅ ႏွစ္ကို လက္ရွိအစိုးရကာလ (၂၀၁၆-၁၇ ကေန ၂၀၂၀-၂၁ ထိ)၊ ကာလလတ္ ၅ ႏွစ္ကို (၂၀၂၁-၂၂ ကေန ၂၀၂၅-၂၆ ထိ)ႏွင့္ ကာလရွည္ ၁၀ ႏွစ္ကို (၂၀၂၆-၂၇ ကေန ၂၀၃၅-၃၆) ထိ သုံးပိုင္းခြဲထားပါသည္။

 

လ်ာထားခ်က္
********
          ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ၫြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက “စီမံကိန္းစတဲ့ကာလေပါ့ တစ္လ တစ္လ ပွ်မ္းမွ် သန္း ၅၀၀ ေလာက္ ဝင္ပါတယ္။ ဒါမႏွစ္ကေပါ့။ မႏွစ္က ၂၀၁၇-၁၈ အေျခအေနၿခဳံလိုက္ရင္ တႏွစ္ကို အနည္းဆုံး သန္း ၅၀၀ ေလာက္ဝင္တယ္။ ဒီႏွစ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ကာလတို ၆ လ ဘက္ဂ်က္အတြင္းမွာေတာ့ တလကို ပွ်မ္းမွ် သန္း ၃၅၀ ေလာက္ ဝင္ပါတယ္။ ဒီ ၆ လအတြင္း နည္းနည္းေတာ့ ေလ်ာ့သြားတယ္ေပါ့။ ေလ်ာ့ေပမယ့္လည္း လာမယ့္ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံကိုေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ေပါ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔ကစတယ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ မွာ ၿပီးပါမယ္၊ အဲအတြင္း မွာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ လ်ာထားတယ္ ဒါကေတာ့ ျပည့္သြားမယ္လို႔ တြက္ခ်က္ထားပါတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။

 

ရည္႐ြယ္ထား
*********


ထိုစီမံကိန္းမွ လက္ရွိအစိုးရကာလ ကာလတိုအတြင္း တႏွစ္ကို ကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ၂၀၁၆-၁၇ မွ ၂၀၂၀-၂၁ ဘ႑ာႏွစ္ထိ ႏွစ္စဥ္ ကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ) ရေအာင္ လုပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

 

ခန႔္မွန္းထား
*******


၂ဝ၂၁-၂၂ မွ ၂ဝ၂၅-၂၆ ဘ႑ာႏွစ္ထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒ သမ ၅ ဘီလီယံ၊ ၂၀၂၆-၂၇ မွ ၂၀၃၀-၃၁ ဘ႑ာႏွစ္ထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံႏွင့္ ၂၀၃၁-၂၀၃၂ မွ ၂၀၃၅-၂၀၃၆ ဘ႑ာႏွစ္ထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ အသီးသီးရရန္ ခန႔္မွန္းထားပါသည္။

 

ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
**************************


          ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၅ ရပ္ထဲတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္း တည္ေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အေထာက္အကူဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ျပည္တြင္း စက္မႈလုပ္ငန္းေတြယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

 

          စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၅ ရပ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၅ ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္သြားရန္လည္း ရွိေနပါသည္။

 

Source: DVB

Published in Investment

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါန်းဇွန်မြို့နယ် မြို့သာအနီးရှိ ဧရာဝတီမြစ်ဆိပ်ကမ်း၌ မြို့သာစက်မှု ဥယျာဉ် စီမံကိန်းနှင့်အတူ ယခုအခါ ယင်းစီမံကိန်း လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ဆီမီးခုံ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သင်္ဘောဆိပ်ကမ်း မှာ တည်ဆောက်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

Published in Port News

          ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုသံုးျဖတ္သန္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ဆိပ္ကမ္းေအာ္ပေရတာ (Private Port Operator) ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရပါတယ္။

 

          အဆိုပါေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မည့္ ဆိပ္ကမ္းေအာ္ပေရတာသည္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ေသာ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္း၊ ပလက္ဝဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွသိခဲ့ရပါတယ္။

 

          ထိုဆိပ္ကမ္းေအာ္ပေရတာကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ႀကပါတယ္။

 

          ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုသံုး ျဖတ္သန္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းသည္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းတြင္ တန္ခ်ိန္ႏွစ္ေသာင္း ေရယာဥ္မ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္ ဆိပ္ခံတံတားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းသို႔ တန္ခ်ိန္ ၆၀၀၀ရွိ ေရယာဥ္မ်ား ဝင္ထြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေရအနက္ရွိေစရန္ေသာင္တူးျခင္း၊ ပလက္ဝမွ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္အေဝးေျပးကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀ ရွိ ေရယာဥ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း စီမံကိန္း ႏွင့္ အျခားပင္လယ္ေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုလဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

          ယင္းကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၄ သန္းခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရပါတယ္။

 

Source : The Voice

Published in Port News

ပဲခူးျမစ္ကူးတံတား (သန္လ်င္အမွတ္-၃) တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ (ေသာၾကာေန႔)တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့ျပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (ခန႔္မွန္း) တြင္ လုပ္ငန္းၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္ပါတယ္။

Published in Transportation

အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ထိုင္း အေဝးေျပးလမ္းမစီမံကိန္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကေမာၻဒီးယား-လာအို-ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Published in Transportation

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လမ္းစီမံကိန္းတြင္ ပထမဆံုးအျဖစ္ မိုးပ်ံလမ္းစီမံကိန္းကုိစတင္အေကာင္ထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိျပီး အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကအပိုင္းတြင္ နစ္နာမွဳမ်ားမရွိေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားေၾကာင့္ အနည္းငယ္က်န္႔ ႀကာေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လမ္းတည္ေဆာက္ေရးမွ သိရပါတယ္။

Published in Transportation

        ဟံသာဝတီေလဆိပ္စီမံကိန္းမေသခ်ာမႈေၾကာင့္ေစ်းကစားရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ဝယ္ယူထားသည့္စီမံကိန္း

Published in Transportation

          မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး မေကြးျမိဳ႕နယ္ ေနျပည္ေတာ္-မေကြး-ကံျပားလမ္းေပၚတြင္ မိုင္(၆၇၊၄ႏွင့္၆၇၊၅)ၾကားရွိ လိပ္ကမ္းေခ်ာင္းတံတားကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္မွ စတင္၍ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Published in Transportation

          ရန္ကုန္-ျပည္ ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေရးစီမံကိန္း စတင္ရန္ ၂ဝ၁၉ တြင္တင္ဒါေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (စစ္ေဆးေရး)ဦးဘျမင့္က ေျပာခဲဲ့ပါတယ္။

 

          လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီကို ၂၀၁၉ တြင္ တင္ဒါေခၚမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္၌ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္က က်င္းပေသာအႀကိမ္(၄၀)ေျမာက္ အာဆီယံမီး ရထားအသင္းဝင္မ်ား ဖိုရမ္တြင္ မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈကို ၎ က ေျဖၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။

 

          အဆိုပါရထားလမ္းျပင္ဆင္ မႈကို သံုးႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ လ်ာထားၿပီး ADB (အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္) ႏွင့္ EIB (ဥေရာပ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္) ဘဏ္ႏွစ္ခု၏ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဦးဘျမင့္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

          ‘‘အၿပီးထိ မၿငိမ္ေသးဘူး။သူတို႔ အခုမွ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို တိုင္းတာေနတုန္းဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိရသေလာက္ကေတာ့ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ေလာက္သံုးၿပီး ေကာင္းေအာင္လုပ္သြားဖို႔ ျပင္ထားပါတယ္’’ဟု ဦးဘျမင့္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

          ျမန္မာ့မီးရထားလုပ္ငန္းသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္စီမံကိန္း၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားစီမံကိန္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ADB, EIB ဘဏ္တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရန္ကုန္-ျပည္မီးရထားလမ္း စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ပါတယ္။

 

          ‘‘အဲဒီလမ္းေတြကို ျပင္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားကို အဓိက ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုုယ့္ရဲ႕ ခရီးသြားေတြကို စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ ပို႔ေပးဖို႔က နံပါတ္(၁)ပါပဲ’’ဟု ဦးဘျမင့္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

          ျမန္မာ့မီးရထားလုပ္ငန္းသည္ ၁၈၇၇ က စတင္ခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်ိန္က ေခတ္မီေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ နည္းပညာအရ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့သည္ကို အမွန္အတုိင္းဝန္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားလုပ္ငန္း၊ အင္ဂ်င္နီယာစီမံဌာန အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

          ‘‘တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အဆင့္ျမႇင့္တဲ့အခါမွာ ေခတ္မီတဲ့ရထားစနစ္ေတြကို လတ္တေလာ အသံုးမခ်ႏုိင္ေသးပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြလည္း ႏုိင္ငံျခားေခ်းေငြေတြနဲ႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ရွိပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္-ျပည္ ရထားလမ္းပိုင္းသည္ ၁၈၇၇ အတြင္းက စတင္ေျပးဆြဲခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပထမဆံုး မီးရထားလမ္းျဖစ္ၿပီး ၁၆၁ မိုုင္ရွည္လ်ားကာ ရထားေမာင္းခ်ိန္ ရွစ္နာရီေက်ာ္ႀကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Source:7day Daily

Published in Transportation
Page 1 of 4