Knowledge

သုံးႏွစ္တာအတြင္း ဆိပ္ခံတံတားရွစ္စင္းအထိ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းေဒသတြင္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္၏ အေထြေထြကုန္စည္ႏွင့္ ကုန္ေသတၱာတင္ခ် ဆိပ္ခံတံတားသစ္ (TMIT) အား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္နိုင္ငံႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းမွု ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Published in Port News

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေခ်းေငြကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ဝျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဧက ၄၀ရွိ TMIT ဆိပ္ကမ္း လုပ္ကြက္ကို ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္က ဂ်ပန္ Kamigumi ကုမၸဏီအား ၃၈ ႏွစ္လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

Published in Port News

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ သီလဝါဆိပ္ကမ္း၌ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ အေထြေထြ ကုန္စည္ႏွင့္ ကုန္ေသတၱာတင္/ခ် ဆိပ္ကမ္းသစ္ (TMIT) ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္ေသတၱာျဖင့္မဟုတ္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ ေကာက္ပဲ သီးႏွံ ကုန္စည္မ်ား သေဘၤာအစင္းလိုက္ ကုန္စည္တင္/ခ် ဆိပ္ကမ္းသစ္ (IBTT) ၏ အႀကိဳ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ဆိပ္ကမ္းေနရာမ်ား၌ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

Published in Port News

          သီလဝါဆိပ္ကမ္း၌ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ အေထြေထြကုန္စည္ႏွင့္ ကုန္ေသတၱာတင္ခ် ဆိပ္ခံတံတားသစ္၌ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန႔္ထားေနၿပီး ဧၿပီလမွစ၍ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ သတင္းရရွိသည္။

Published in Port News