Knowledge

စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၇ ရက္သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၇၈၇၆၂၈ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ ၄၀၄၅၇ ဒသမ ၇၁ တန္ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၁၃၇၅၆၈ တန္ဖိုးရွိ ဓာတ္ဆီ ၃၁၉၈၅ ဒသမ ၄၀ တန္၊ စုစုေပါင္း ၇၂၄၄၃ ဒသမ ၁၁ တန္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

Published in Local Industry

          ေနျပည္ေတာ္၊စက္တင္ဘာလ(၁၃)ရက္။ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေနျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး

Published in Local Industry